Het functioneringsgesprek is van groot belang voor zowel de werknemer als de organisatie. Op informele wijze worden de sterke en zwakke punten besproken. Het doel hiervan is de samenwerking binnen uw organisatie te verbeteren. Tijdens het gesprek wordt er gekeken of de afspraken nageleefd worden en of de doelstellingen nog realiseerbaar zijn. Omega Salaris & Advies biedt ondersteuning bij de voorbereiding, tijdens en na afloop van het functioneringsgesprek. Onze specialisten zijn volledig  onafhankelijk en zorgen voor structuur en objectiviteit.

Een beoordelingsgesprek is zakelijk van aard en is eenzijdig. Aan de hand van een beoordelingsformulier wordt er naar het functioneren van de werknemer gekeken. In tegenstelling tot het functioneringsgesprek zijn er aan een beoordelingsgesprek wel degelijk financiële of disciplinaire consequenties verbonden. De specialisten van Omega Salaris & Advies ondersteunen u bij het opbouwen van een dossier en tijdens het voorbereiden en het voeren van een beoordelingsgesprek.